Banner danh muc tin tuc

Vespa GTS Super Sport 300

 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
Blue Vivace

 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
Grey Titanio Matt

 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
 • Vespa GTS Super Sport 300
White Innocenza

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 129,000,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 093 632 90 88

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa GTS Super Sport 300